Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZOR ZMĚNY NA HUKOVICKÉ NÁDRŽI

 MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU  V BARTOŠOVICÍCH

 

Datum.13.11.2013.

Věc.Seznámeni s projektem úprav terénu na nádrži č.II /Hukovická/

 Zástupce Povodí Odry,pan Ing.Šimek ,seznámil přítomné s projektem pro odvod přepadových vod v případě vysokého stavu vody.

Jedná se o vodní dílo ,umístěné na konci hráze .Zde budou provedeny výkopové práce a to se snížením terénu asi o jeden metr a šířce cca 15m. ,vybetonování koryta a svedení vody do potoka pod hrází.Za tím účelem se ruší parkovací /současná/plocha.

 Z rozhodnutí vyplývá, že bunka patřící MO ČRS bude v nejbližším termínu odstraněna z místa kde stojí a přemístěna do prostoru,asi 120m směrem proti proudu do místa ,původně určeného k odložení vytěženého materiálu při čištění dna přehrady.(jedná se v podstatě o místo u bříz)

 

Dále s okamžitou platností majitel pozemku ,Povodí Odry rozhodl.

Vydal zákaz vjezdu na hrázové těleso,parkování a používáni tzv.panelové cesty  ,vedoucí souběžně s tělesem hráze od příjezdu směrem k vodě.

13-11-2013-nadrz-ii-002.jpg

Tento zákaz bude vyznačen dopravní značkou  BO1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulí Dopravní obsluze vjezd povolen.(zarybnování,rybářská stráž, .provádění prací ,doprava lodky atd.)

Toto rozhodnutí majitele zařízení je závazné, pro všechny kdož se zdržují v prostorách vodního zařízení a to s okamžitou platností po vyhlášení a umístění dopravního značení.

Jakékoliv porušení nebo poškození dopravního značení je považováno za přestupek.

 

 

 


 

V Bartošovicích dne 13.11.2013.        Za MO ČRS v Bartošovicích

Za správnost vyhotoveni                 Konár Jan předseda MO ČRS

 Miklas Milan jednatel MO ČRS