Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti rybářského kroužku při MO ČRS Bartošovice za rok 2012

4. 4. 2013

Zpráva o činnosti rybářského kroužku při MO ČRS Bartošovice

za rok 2012

 2014-07-20-830.jpg

 

Příprava mladých rybářů začíná vždy v měsíci září, po zahájení nového školního roku. Má jak teoretickou, tak praktickou část. Zájemci se schází v budově základní školy, kde mají možnost využít jak školní audiovizuální techniku (dataprojektor, kopírku, PC s tiskárnou, DVD přehrávač, internet, tak i didaktické pomůcky (nástěnné obrazy, atlasy ryb apod.).

Jejich další příprava probíhá na hřišti, v tělocvičně a samozřejmě u vody. Výuka probíhá dle vypracovaného celoročního plánu činnosti a zahrnuje zejména tyto okruhy: chování u vody a v přírodě, etika rybáře, rybářský řád, druhy vod a jejich význam, naše ryby, rybářská výbava, návnady a nástrahy, anatomie rybího těla, způsoby lovu, výkon rybářského práva a rybářský revír, naše vodní a pobřežní organismy, sestavení udice na rybolov, vlastní rybolov, MO ČRS Bartošovice.

 

V prvním pololetí roku 2012 pracovalo v rybářském kroužku 16 dětí. Všechny úspěšně zvládly jak vědomostní test, tak i praktické úkoly závěrečné zkoušky a splnily tak předpoklady pro získání rybářského lístku.

 

V dubnu 2012, v rámci akcí ke Dni Země, provedli členové kroužku sběr odpadků kolem vodních ploch, na kterých hospodaří MO ČRS.

V červnu připravila MO ČRS pro kroužek na nádrži na Hukovickém potoku rybářské závody. Pro účastníky byly zajištěny věcné ceny a občerstvení. Akci finančně podpořila obec Bartošovice.

2014-08-03-912.jpg

 

Od září 2012 (nový školní rok) pracuje v kroužku 13 dětí, které se schází pravidelně 1 x (popř. 2 x) týdně. Přezkoušení mladých rybářů z jejich znalostí proběhne v měsíci březnu 2013, na květen 2013 je potom plánováno místní kolo rybářských závodů Zlatá udice.

 

Vedoucí rybářského kroužku se pravidelně účastní aktivu vedoucích rybářských kroužků, který pořádá ÚS ČRS v Ostravě (školení, fungování kroužků, metodické materiály, diskuse k problematice).

 

 

 

 

 

 

V Bartošovicích 28.10 2012             

                    Ing. Petřvalský Vladimír, vedoucí rybářského kroužku