Jdi na obsah Jdi na menu
 


POVODNOVÝ PLÁN

17. 5. 2010

Bartošovice (horní hráz)

– Bartošovický potok km 6,025

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD)                                        IV.

Správce:                                                                                                        ZVHS

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

 

Kóta

Zatopená plocha

Objem

 

 

min

 

max

[mil m2]

[mil m3]

 

Stálé nadržení

256,50

 

258,40

0,000

-

0,028

0,000

-

0,019

 

Retenční ovladatelný

258,40

 

264,00

0,028

-

0,271

0,019

-

0,814

 

Retenční neovladat.

264,00

 

264,50

0,271

-

0,302

0,814

-

0,957

 

 

Vlastní hráz (zemní sypaná)

Délka koruny hráze                                                                               242,50 m

Šířka koruny hráze                                                                                5,00 m

Kóta koruny hráze                                                                                265,10 m n.m.

Výška hráze                                                                                         8,50 m

Sklon vzdušného svahu                                                                         1 : 2

Sklon návodního svahu                                                                         1 : 3

Spodní výpust – požerák

Kóta dna požeráku                                                                               254,90 m n.m.

Kóta dna ocelového potrubí                                                                  255,10 m n.m.

Kóta dna odp. potrubí u vývaru                                                            254,60 m n.m.

Kapacita odp. potrubí při hladině vody v požeráku 1,2 m                      0,429 m3/s

Kapacita požeráku při hladině 264,50 m n.m.                                        6,107 m3/s

Bezpečnostní zařízení – kašnový přeliv

Délka přelivné hrany                                                                             18,20 m

Kóta pevné přelivné hrany                                                                    264,00 m n.m.

Kapacita při hladině 264,50 m n.m.                                                       15,15 m3/s

Manipulace za velkých vod

Při běžném provozu se hladina v nádrži požerákem udržuje na kótě maximálního stálého nadržení (258,40 m n.m.). Při přítocích vyšších než je kapacita požeráku hladina stoupá až na kótu bezpečnostního přelivu (264,00 m n.m.). Po dosažení kóty bezpečnostního přelivu začne voda přepadat přes přeliv. Předpokládá se, že v retenčním prostoru mohou být zachyceny až 2 stoleté povodně, které se vyskytnou v intervalu 20 hodin po sobě.

Z důvodu ochrany vedení vysokého napětí vedoucí přes nádrž je obsluha nádrže povinna při dosažení hladiny 260,00 m n.m informovat dispečink ČEZ a.s. v Novém Jičíně na možnost povodně. Při dosažení hladiny 246,10 m n.m.

dispečink ČEZ a.s. zajistí vypnutí vedení vysokého napětí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář